Sky Recruitment

onze methode

onze methode

Door jarenlange ervaring in de finance- en tax-praktijk weten we hoe finance- en tax-functies in elkaar zitten, wat je ervoor in huis moet hebben en wat er van je verwacht wordt. 

Vanuit persoonlijke ervaringen weten we dat veel recruiters deze kennis niet in huis hebben, simpelweg omdat ze alleen als recruiter hebben gewerkt. Hierdoor hebben we van dichtbij kunnen zien hoe mismatches plaatsvonden met als gevolg een ongelukkige werkgever en een ongelukkige kandidaat. 

Dat kan beter!

voor werkgevers

We werken vanuit een persoonlijke aanpak. Bij de kandidaat vragen we door en creëren we een gedetailleerd kandidaatprofiel. Door onze eigen ervaring als professional in het finance and tax werkveld weten we goed waar werkgevers naar op zoek zijn, over welke kwaliteiten de kandidaat moet beschikken en welk niveau werk van hem verwacht wordt. 

Daarnaast hebben we met IT-professionals een tool ontwikkeld die de kandidaten een score geeft op verschillende variabelen; dit noemen we onze matchingtool. Het resultaat is een zeer gedetailleerd kandidaatprofiel op basis waarvan een matchingscore wordt berekend per potentiële werkgever. 

voor professionals

De combinatie van een persoonlijke werkwijze, jarenlange ervaring in het professionele werkveld en de matichingtool zorgt ervoor dat een duurzame en waardetoevoegende relatie wordt gevonden en opgebouwd tussen kandidaat en werkgever. Hiermee wordt een win-win nagestreefd voor de lange termijn die alle partijen verder brengt!

Scroll naar boven
Log in